Македонски

Едитек е компанија за проектирање, производство и автоматизирање на CNC машини за обработка на дрво, метал, пластика, алуминиум и други материјали во 2Д и 3Д.

CNC управувања до 6 оски за глодалки, стругови, рутери, дупчалки, атоматски линии за зварување, машини за компјутерско кроење на плочести мареријали од метал (лимови) со плазма, гасно, ласер и друг вид извор за сечење.

 

Филозофија на нашето работење, 
.
Мисијата на 
Едитек е иновација, флексибилност и концепт за вашето целосно задоволство во Вашето организирање на производството, а со тоа и интеграција кон европските модни производни трендови.

 Составен, но неизоставен дел кој го преземавме е корпоративната и општествена одговорност преку континуирана едукација на македонскиот ппроизводител.

 Потребата се наметна од тоа што нашите машини секогаш содржат интегрирани компоненти на иновативност, современ дизајн и комфорт, кои му се наметнува како потреба на секое современото производство.

Со нашите совети и препораки, Вашиот производ ќе биде секогаш квалитетен според најновите трендови во светот и овде.

Контакт

За сите потребни информации, Ве молиме да ни се обратите,

Едитек 
бул. Србија бб
1000 Скопје

 

E-mail: editec@editec.com.mk

МК

UK